Helburuak

Mugazgaindiko 2 lankidetza polo iraunkor sortzea da egitasmoaren azkeneko helbura.

Polo hauen izaera ez da oraindik zehaztua, baina mugazgaindikoak eta iraunkorrak izanen diren balio kate berriak osatzen ahalbidetzea du helburua.

Hiru helburu baliagarritan deklinatzen da hau :

Lurraldeetako Kluster ekimen desberdinen arteko lankidetza sistematiko bat ahalbidetzeko gisan, enpresa mundua, eragile zientzialari eta teknologikoen artean informazio trukaketa iraunkorra eta networking bat segurtatzen duen sare egonkorra apailatzean.
Enpresaritza berrikuntza, lurralde desberdinen arteko elkarlan sistemikoaren artikulazioa eta enpresa asoziatuetan eta interes komuneko espezializazio alorretan lankidetza ekimenak laguntzeko beharrak identifikatzeko metodologia hurbilpen berriak esperimentatzean.
Enpresaritza, zientzia eta teknologiak eta errazte (kluster arteko eragile bitartekoak) ekimenak inplikatu lurraldeei eta Euroeskualdeari komuna zaien espezializazio adimendutsu alor desberdinetara buruz lerrokatzean.