Egitasmoa

ETE-ITE-en lehiakortasuna sendotzean datza egitasmoa, mugazgaindiko elkarlanean oinarrituz eta Euskal Herria-Akitania/Euskadi/Nafarroako cluster, gune teknologikoak eta garapen ekonomiko agentziak inplikatuz.

Etapa desberdinen xedea ondokoa da :

  • Hunkitu hiru lurraldeen Espezializazio Estrategiak aztertzea, bateratze puntuak identifikatzea eta bide orri bat idaztea.
  • Cluster, gune teknologiko eta garapen ekonomiko agentzia arteko egitasmoak bultzatzea Akitania/Euskadi/Nafarroa esparruan, baliabide eta/edo antolakuntza ahalmen guti duten ETE-ITE-en lehiakortasuna laguntzeko gisan.
  • Ondoko eta mugazgaindiko lurraldeetako enpresen osagarritasunetan bermatzea, lurralde bakoitzeko espezializazio estrategietan oinarritzen diren egitasmo berritzaileak eta nazioartekotze eginkizunak antolatzeko.
  • Lurraldeko clusterei eta garapen ekonomiko agentziei beharrezkoak zaizkien tresnak hornitzea haien mugazgaindiko lankidetzak iraunkortzeko.
  • Lurralde lehiakortasunaren egoera-akta prestatu

  • Balio erantsi azkarreko bateratze ekonomikoak identifikatu

  • Hautatu alorretako balio kateak aztertu

  • ETE-ITE-ek berrikuntza arloan dituzten beharren diagnostiko bat burutu merkatu berri hauetara heltzeko gisan