Izapide

Espezializazio estrategien gisako lurralde mailako ekonomia aldaketa programa baten helburuak  hauek izan daitezke:

 • Lehentasunezko laguntzak eta inbertsio politikak, adieraziak izan diren beharrei eta aurkitu arazoen konponbidea atzemateari eskaini
 • Lehiakortasun mailako abantailak eta eskualdearen bikaintasun ahalmena agerrarazi
 • Praktikan oinarrituz, berrikuntza teknologikoa sustatu, arlo pribatuko inbertsioa bultzatzeko
 • Hunkituak diren alderdiekin elkarlanean arituz erabateko partehartzea eta berrikuntza eta esperimentazioa sustatu
 • Egintzetan oinarritu eta gainbegiratze bat eta ebaluaketa sistemen proba bat egin.

Testuinguru honetan, COMPETITIV’eko egitasmoak ondoko eskema zehazten du bideorri gisa honen hedapenerako, besteak beste aukeratu beharreko bi alorren hautua eta hiru lurraldeei erantsi S3-ei lotuak diren bi poloren sortzea:

Berrikuntza

Europar Batzordeko aditu multzo batek, I eta G arloko indarra eta honek hazkunde ekonomiko mailan dakarrena lerrokatzeko, 2006 eta 2009 artean eraman gogoeta ekonomikotik dator espezializazio adimendun kontzeptua.

Helburu honen lortzeko, erabakia izan da baitezpadakoa dela europar eskualdeek lehiakortasun mailako aabantzailak sortzeko ahalmenak dituzten teknologia eta jakintza arloak argiki identifika ditzaten, eta haien politikak eta baliabideak arlo hauetara bihur ditzaten nagusiki.

RIS3 kontzeptuari lotu bi aspektu daude, molde berezi batean (Aranguren et al., 2016) :

Eskualdeen ibertsioak nagusiki ikerkuntza, garapena eta berrikuntzari eskaini behar diete lurraldean. Lehentasun hauek, lurraldeak gaur egun dituen indarretan bermatu behar dukete eta, aldi berean, jalgitzen diren geroko aukerak identifikatu eta ustiatu.
Eskualdeko eragile nagusiak, enpresak, gobernua, unibertsitatea eta jendarte zibila parte harrarazten duen enpresaritzaren ezagutzeko prozesu bati erantzun behar die lehentasunen hautuak.

Finantzabidea

Egitasmoak berez ez ditu enpresen inbertsio eta berrikuntzak diruztatzen.

Podere publikoengan gelditzen da zeregin hau, hauek baitute lurralde mailako enpresaritza aurkikuntza (berrikuntza jardueren identifikazioa eta sustapena) aktibo geldi dadin lagundu behar.

Hau da:

:

Enpresaburuak eta beste erakundeak (unibertsitate eta ikerkuntza zentroak) espezializazio estrategia haien laguntza ekartzera bultzatzea
Laguntza honen eraginkortasuna ebaluatzea, ez dadin goizegi moztua izan ez eta sobera luzaz mantendua, eta sostenguak pisu esanguratsua eta hobetzeko aukerak dituzten sektore ekonomiko batzuei zuzenduak izan dakizkien.
Jalgitzen diren espezializazioei osagarriak zaizkien inbertsioak ekartzea.
Informazioak eskaini eta lurraldeko eragile ezberdinen artean bezain bat lurralde hau eta besteen arteko koordinazioa eta konexioak erraztea.

Helize laukoitza

Beste erronka batzuk aintzat hartu behar dira, EB-ren markoan:

 • Europako jendarte eta ingurumen sartzea berrikuntza sozialaren bitartez,
 • Arlo publikoko eskakizunei eta honek ekonomia eta lehiakortasun mailan duen zereginari aurre egitea,
 • Gobernantza orokorraren desafio berria lantzea.

Horrek erran nahi du RIS3 bizirik den lurralde estrategia irekia eta parte hartzaile bat bezala. Honen markoan, inbertsio ildoak lehenesten ditu eskualdeko gobernuak, zientzia, teknologia eta berrikuntzan, enpresaburu, akademia eragileak eta jendarte zibilarekin lankidetzan.

Europar Batzordeak eskatu helize laukoitzaren kontzeptua islatzeko, ondoko 4 adar hauetako ordezkariak elkartzen ditu gobernantza sistemak bere gidaritza batzordean:

 • Gobernua / publikoa
 • Akademia
 • Industria
 • Herritarra